תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Temurah 29b"
Toggle Reader Menu Display Settings
כ״ט ב