תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Temurah 29a"
Toggle Reader Menu Display Settings
כ״ט א