תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Temurah 25a"
Toggle Reader Menu Display Settings
כ״ה א