תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Temurah 23a"
Toggle Reader Menu Display Settings
כ״ג א