ביאור שטיינזלץ על שבועות ל״ו א

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Steinsaltz on Shevuot 36a"
Toggle Reader Menu Display Settings
ל״ו א