סוטה מ״ד ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Sotah 44b"
Toggle Reader Menu Display Settings
מ״ד ב