סוטה ל״ג ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Sotah 33b"
Toggle Reader Menu Display Settings
ל״ג ב