סוטה כ״ח א

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Sotah 28a"
Toggle Reader Menu Display Settings
כ״ח א