שבועות ל״ט ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Shevuot 39b"
Toggle Reader Menu Display Settings
ל״ט ב