שבת צ׳ ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Shabbat 90b"
Toggle Reader Menu Display Settings
צ׳ ב