שבת קנ״ד א

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Shabbat 154a"
Toggle Reader Menu Display Settings
קנ״ד א