שבת ק״ל א

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Shabbat 130a"
Toggle Reader Menu Display Settings
ק״ל א