12:15י״ב:ט״ו
1 א

ויראו אותה שרי פרעה והם בטלו מחשבת ההמון:

ויראו אותה שרי פרעה, they quickly quashed any hopes the commoners had entertained relating to marrying this woman.