1:27א׳:כ״ז
1 א

בשנאת ה' אותנו על מה שעבדנו ע''ג במצרים:

בשנאת ה' אותנו, because we had worshipped idols while we were in Egypt.

2 ב

לתת אותנו ביד האמרי שאע''פ שיש לאל ידו לכבוש את האמורים ולהמיתם יתן אותנו בידם להנקם:

He has now decided to deliver us into the hands of the Emorite even though He is perfectly capable to conquer the Emorites and to kill them, He will take revenge on us by delivering us into their hands.