Sefer HaParnas
Siman 1א׳
1 א

עוף הבא לפנינו ואין ידוע אם טמא אם טהור נאכל במסורת (חולין ס"ג ב) וישאלו פי הזקנים או לאסור או להתיר כי אין אנו בקיאין בסימניהן: