ראש השנה ה׳ א

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rosh Hashanah 5a"
Toggle Reader Menu Display Settings
ה׳ א