ראש השנה ל״ד ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rosh Hashanah 34b"
Toggle Reader Menu Display Settings
ל״ד ב