ראש השנה ל״ג א

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rosh Hashanah 33a"
Toggle Reader Menu Display Settings
ל״ג א