ראש השנה כ״ג ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rosh Hashanah 23b"
Toggle Reader Menu Display Settings
כ״ג ב