Rosh Hashanah 11a:2ראש השנה י״א א:ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save 'Rosh Hashanah 11a:2'
Toggle Reader Menu Display Settings
Loading...טעינה...