Rashi on Taanit 17a:15רש"י על תענית י״ז א:ט״ו
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 17a:15"
Toggle Reader Menu Display Settings
17a:15י״ז א:ט״ו

והתניא רבי אומר אומר אני כו' ואמר אביי כו' מכלל דרבנן אסרי - דחיישינן לשמא יבנה ומצי נמי מייתי רישא דברייתא מפני מה אמרו אנשי משמר כו' ואייתי סיפא בלשון קצרה ודייק מינה מכלל דרבנן אסרי: