3:2ג׳:ב׳
1 א

אָקוּמָה נָּא וגו' אֲבַקְשָׁה. "וַיְחַל משֶׁה", "אֶעֱלֶה אֶל ה'":

I will rise now ... I will seek. “And Moshe prayed,”5Shemos 32:11. [and] “I will go up to the Adonoy.”6Ibid. 32:30.