Rashi on Shevuot 38a:20רש"י על שבועות ל״ח א:כ׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shevuot 38a:20"
Toggle Reader Menu Display Settings
38a:20ל״ח א:כ׳

אחדא מיחייב - אכל חד וחד מהנך בתראי דולא לך דקאמר לאו אפרטא דפקדון ותשומת יד קאי ואין כאן אלא ח' חטאות ד' משום ראשון ואחד לכל אחד מן האחרונים: