Rashi on Shabbat 57a:12רש"י על שבת נ״ז א:י״ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shabbat 57a:12"
Toggle Reader Menu Display Settings
57a:12נ״ז א:י״ב

ואלו חוצצין באדם - משום דתני התם אלו חוצצין בכלים תני לענין טבילת אדם ואלו חוצצין באדם:

של צמר ושל שער אין חוצצין - דלא מיהדק על גבי שער:

וכולן בראשי הבנות שנינו - לא תימא שבראשי הבנות ארצועות לחודייהו קאי אלא אחוטין נמי קאי:

הבנות קטנות - ואורחא דמילתא נקט: