Rashi on Shabbat 28a:6רש"י על שבת כ״ח א:ו׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shabbat 28a:6"
Toggle Reader Menu Display Settings
28a:6כ״ח א:ו׳

שרצים מטמאין בכעדשה ומת בכזית ונגעים בכגריס והוא פחות מכזית:

אף אני אביא אהל המת שעור טמא בו - כדאמר לעיל מקיש עליון לתחתון דקרוי אהל: