Rashi on Sanhedrin 14a:10רש"י על סנהדרין י״ד א:י׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Sanhedrin 14a:10"
Toggle Reader Menu Display Settings
14a:10י״ד א:י׳

הוי קבל - אפל:

וקיים - ותחיה כלומר הרחק מן הרבנות שמקברת את בעליה אפילה מתרגם קבלה (שמות י):