18:27י״ח:כ״ז
1 א

עם נבר. נאמן:

2 ב

עם עקש. כנגד פרעה: