3:8ג׳:ח׳
1 א

התיטבי מנוא אמון. ומה תבטחי בעשרך ובגבורתך וכי גדולה את מנוא היא אלכסנדרי' של מצרים אמון לשון פדגוג מנוא הגדולה שהיתה אומנת מלכי מצרים דמרבי בה מלכו:

2 ב

אשר חיל ים. אשר היה הים לה לחיל ולחומה שורא ובר שורא: