3:2ג׳:ב׳
1 א

קול שוט. להכות סוסים היה נשמע בה תמיד:

2 ב

וקול רעש. אופני מרכבות:

3 ג

וסוס דוהר. דולג ומקפץ וכן מדהרות דהרות אביריו (שופטים ה׳:כ״ב):