3:18ג׳:י״ח
1 א

נמו רועיך. ל' תנומה:

2 ב

ישכנו. אין יכולים לקום:

3 ג

נפושו. כמו נפוצו וכל האותיות היוצאת ממוצא אחד מתחלפות זו בזו זי"ן שי"ן סמ"ך צד"י כולן יוצאין מסוף הלשון ושולי השניים: