3:15ג׳:ט״ו
1 א

התכבד. במטאטי השמיד:

2 ב

כילק. הגומר ומכלה כל ירק השדה ויש פותרין התכבד כילק תתכסי בכובד גייסות כילק והתכבדי לשון עם כבד: