3:14ג׳:י״ד
1 א

מי מצור שאבי לך. עיר שבאים לצור עליה אוספים להם בני העיר מים רבים לתוכה בתוך חביות לשתות בימי המצור כשאין בתוכה בורות:

2 ב

באי בטיט ורמסי. אותו לעשות ממנו לבינים כדי לחזק בו בדקי החומות:

3 ג

החזיקי מלבן. אחזי בידך המלבן העשוי לדפוס הלבינים ללבון בתוכה: