3:12ג׳:י״ב
1 א

כל מבצריך תאנים עם בכורים. כל ערי מבצריך יהיו נוחים ליכבש ולבוז מה שבתוכה כאילני תאנים וכשהן עם בכורות מבושלת שבהם שכשמניעים האילן נופלים הבכורים לתוך פי האוכלים:

2 ב

תאנים. אילני תאנים:

3 ג

אם ינועו. אשר אם ינועו ביד אדם בחזקה: