3:11ג׳:י״א
1 א

גם את. אף לפי גדולתך תשכרי כמותה בכוס התרעלה ותהיה נעלמה: