2:9ב׳:ט׳
1 א

ונינוה כברכת מים מימי היא. מיום שהיא נעשית ישבה בשלוה ואין מניד כבריכת מים מכונסין שאין זזים ממקומם:

2 ב

והמה. עתה מרוב דוחקם למדו לנוס ונסים:

3 ג

עמדו עמודו. אומרים להם ואין מפנה לבו לשמוע ולעמוד: