2:8ב׳:ח׳
1 א

והוצב. היא המלכה הנצבת לימין המלך כד"א (תהילים מ״ה:י׳) נצבה שגל לימינך:

2 ב

גלתה הועלתה. בגלוי הלכה בשבי והעלתה מן העיר:

3 ג

מנהגות כקול יונים. מנהגות עצמן בקינה כקול יונים המקוננים מנהגות שרימייצנ"ט בלע"ז:

4 ד

מתופפות על לבבהן. ת"י מקישות ידיהן על לבן כהקיש בתופים: