2:7ב׳:ז׳
1 א

שערי הנהרות. שערי העיר אשר מצד הנהרות:

2 ב

וההיכל נמוג. נרעד ונע מכח אבני בליסטרא הנזרקי' בכתליו הנקרא בומ"א: