2:13ב׳:י״ג
1 א

אריה טורף בדי גורותיו. כתרגומו מלכיה היו מביאים שלל רב עד שהיה די לבני ביתם:

2 ב

ומחנק. בהמות לצורך לבאותיו כלומר מרבה אוצרותיו לבניו:

3 ג

וימלא טרף חוריו. ת"י וממלן אוצרותיהן חטוף: