2:11ב׳:י״א
1 א

בוקה. ריקנית:

2 ב

ומבוקה. ומרוקנת על ידי בוקקים:

3 ג

ומבולקה. מפורצת בחומותיה אישברטיר"א בלע"ז:

4 ד

ופיק ברכים. כשלון ברכים כמו (שמואל א כה) לפוקה ולמכשול:

5 ה

קבצו פארור. שחרורית כקדירה: