2:1ב׳:א׳
1 א

שלמי נדריך. אשר נדרת להקב"ה אם יצילך מכף סנחריב מלך אשור כי עתה נצלת: כי לא יוסיף עוד:

2 ב

לעבר בך. אותו הבליעל:

3 ג

כלה נכרת. הוא וזרעו: