1:6א׳:ו׳
1 א

נתכה. הגיע לארץ כמו (שמות ט׳:ל״ג) ומטר לא נתך ארצה:

2 ב

נתצו ממנו. מאימתו: