1:14א׳:י״ד
1 א

וצוה עליך ה'. עתה מוסב הדיבור אל מלך אשור:

2 ב

לא יזרע משמך עוד. לא יעמוד ממך מלך:

3 ג

מבית אלהיך אכרית פסל ומסכה. ואשים את בית אלהיך קברך שם תברח להמלט ושם תהרג כמו שכתוב שנהרג אביך בית נסרוך אלהיו:

4 ד

כי קלות. בעיני: