1:11א׳:י״א
1 א

ממך. את נינוה:

2 ב

יצא. סנחריב החושב רעה דימה להחריב דירת מטה ומעלה כתוב אחד אומר (מלכים ב י״ט:כ״ג) ואבא מלון קיצו וכתוב אחד אומר (ישעיהו ל״ז:כ״ד) ואבא מרום קיצו בתחילה אחריב דירה של מטה ולבסוף דירה של מעלה כדאי' בחלק (דף צד):