1:10א׳:י׳
1 א

כי עד סירים סבוכים. כלומר פתאום תבא עליהם מכתם ולא ירדו מכבודם מעט מעט כי בעוד שהסירים והקוצי' נסבכים נשרשים בחזקה:

2 ב

וכסבאם סבואים. ועודם במשתיהן ובשמחתן ויש פותרין כי עד סירים לשון הסרה:

3 ג

אכלו כקש יבש. אשר נתמלא ונגמר בשולו ויבש:

4 ד

מלא. אשובי"ר בלע"ז וכן מלאתך, המלאה הזרע: