3:2ג׳:ב׳
1 א

ומי מכלכל. ומי יכיל:

2 ב

ומי העומד. שיוכל לעמוד:

3 ג

וכבורית מכבסים. כבורית של מכבסים שמעביר את כל הכתם כן יעביר כל הרשעה, בורית עשב הוא שמעביר את הכתם בלע"ז שנייר"א ולשון בורית ידבר המצחצח ומטהר כמו (תהלים ע"ג) לברי לבב: