2:12ב׳:י״ב
1 א

ער ועונה. ער בתלמידים ועונה בחכמים, ער ל' אדם חריף:

2 ב

ומגיש מנחה. ואם כהן הוא לא יהי' לו בן מגיש מנחה: