2:11ב׳:י״א
1 א

כי חלל יהודה. את עצמו שהיה קדש לה' ראשית תבואתו (ירמיהו ב׳:ג׳):

2 ב

ובעל בת אל נכר. שנשאו נשים נכריות בבבל ואפילו הכהנים כמו שמפורש בספר (עזרא ט) ורבותינו אמרו מלאכי זה עזר':