2:10ב׳:י׳
1 א

לחלל ברית אבותינו. ברית שכרת הקב"ה עם אבותינו בסיני: