1:6א׳:ו׳
1 א

בן. יש עליו לכבד אב וכן עבד אדוניו ואתם קרויין בנים ועבדים ועתה אם אב אני לכם איה כבודי:

Son: He is obligated to honor his father, and likewise, a servant, his master. You are called "sons" and "servants." If then I be a father to you, where is the honor due to me?

2 ב

אמר ה' צבאות לכם. אתם הכהנים הבוזים את שמי:

Saith the Lord to you: It is you, the priests, who despise my name.

3 ג

ואמרתם במה בזינו. כלומר ידעתי שתאמרו לי במה בזינו הרי הבזיון:

Wherein have we despised: That is to say, I knew that you would say, "Wherein have we despised You?" That is how you despised me.