1:3א׳:ג׳
1 א

ואת עשו שנאתי. לדוחפו אל ארץ שעיר מפני יעקב אחיו ומנהג שבעולם מי שיש לו שני בנים לבכור הוא בורר לו מנה יפה:

2 ב

ואשים את הריו שממה. אינן דומין להרי ישראל:

3 ג

לתנות מדבר. מעון תנים: